კონფლიქტის პრევენცია ახალგაზრდებში გარემოს მცოდნეობის ამაღლების საშუალებით (COPE)
09/05/2018 0 ნახვა

 

 

 

 

 

 

 

დონორი: BP/ADA

ბიუჯეტი: 119 193 აშშდოლარი

დაწყებისა და დასრულების თარიღი: მაისი 2006-ივნისი 2007

გეოგრაფიული არეალი: ბორჯომი,ახალციხე, ადიგენი,წალკა

კონფლიქტის პრევენცია ახალგაზრდებში გარემოს მცოდნეობის ამაღლების საშუალებით (COPE)