საინფორმაციო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებლების და შემსყიდველების საინფორმაციო კატალოგი
ეკოლოგიურად უსაფრთხო მეცხოველეობის პროდუქტიულობის ამაღლების ტექნოლოგიები
საზოგადოებრივი ინვესტირების პროგრამა