იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტაბილიზაცია და ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრაცია (SIIMS)
21/05/2018 0 ნახვა

 

 

 

 

 

 

 

 

დონორი: ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ბიუჯეტი: 3.2 მილიონი აშშ დოლარი

დაწყების და დასრულების თარიღი: ივლისი 2009-თებერვალი 2014

გეოგრაფიული არეალი: შიდა ქართლი და ქვემო ქართლი, საქართველო


იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტაბილიზაცია და ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრაცია (SIIMS)