საქართველოში დევნილთა მასპინძელი თემებისათვის სასმელად ვარგის წყლის ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფა (EAPW)
22/05/2018 0 ნახვა

 

 

 

 

 

 

 

დონორი: ჰოვარდ ბაფეტის ფონდი

ბიუჯეტი: 248 521 აშშდოლარი

დაწყების და დასრულების თარიღი: ოქტომბერი 2009-მარტი 2010

გეოგრაფიული არეალი: შიდა ქართლისაქართველოში დევნილთა მასპინძელი თემებისათვის სასმელად ვარგის წყლის ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფა (EAPW)