ქალთა შესაძლებლობების გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის მშენებლობისთვის
25/05/2018 0 ნახვა

 

 

 

 

 

 

დონორი: ევროკავშირი (EU) და ავსტრიისგანვითარებისთანამშრომლობა (ADC)

ბიუჯეტი: 1 319 988ევრო

დაწყების და დასრულების თარიღი: თებერვალი 2010-ივნისი 2013

გეოგრაფიული არეალი: სამხრეთ კავკასიის ყველა ქვეყანაქალთა შესაძლებლობების გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის მშენებლობისთვის