რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის სოფლის განვითარება - ფაზა II (RDRL)
27/05/2018 0 ნახვა

 

 

 

 

 

 

 

დონორი: შვეიცარიის განვითარებისადა თანამშრომლობის სააგენტო

ბიუჯეტი: 2 500 000 აშშდოლარი 

დაწყების და დასრულების თარიღი: თებერვალი 2012-ოქტომბერი 2013

გეოგრაფიული არეალი: ამბროლაური და ონი
რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის სოფლის განვითარება - ფაზა II (RDRL)