სიახლეები
პუბლიკაციები
საინფორმაციო ბროშურა კოვიდ-19 ვირუსის პრევენციისთვის
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2020-2024
WASH in schools in Georgia
გალერეა