სიახლეები
პუბლიკაციები
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2020-2024
WASH in schools in Georgia
წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის პროექტი სკოლებში - ბროშურა
გალერეა