სიახლეები
პუბლიკაციები
ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის კლინიკური მართვა
საინფორმაციო ბროშურა კოვიდ-19 ვირუსის პრევენციისთვის
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2020-2024
გალერეა