დასრულებული პროექტები


პროექტის დასახელება

დონორი

დაწყების თარიღი

დასრულების თარიღი

გეოგრაფიული არეალი

ბიუჯეტინდობის აღდგენა  ევროკომისია თებერვალი 2014 მაისი 2015 პირშაგის და რამანას თემები (აზერბაიჯანი), გორისის თემი (სომხეთი) 152 000 ევრო
ადგილობრივი მონაწილე მხარეები ერთიანდებიან ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარებისა და მმართველობისთვის სამხრეთ კავკასიაში (JOIN) ავსტრიის განვითარების სააგენტ

ნოემბერი 

2011

ოქტომბერი

2014

საქართველოსა და სომხეთის სასაზღვრო რეგიონები 1 135 200 ევრო
საქართველოს მდინარის აუზებში ინტეგრირებული ბუნებრივი რესურსების მართვა (INRMW)  ამერიკის შეერთებული  შტატების საერთაშორისო  განვითარების სააგენტო

ოქტომბერი

2010

ოქტომბერი 

2014

რიონის (დასავლეთ საქართველო) და ალაზანი-იორის (აღმოსავლეთ საქართველო) მდინარეთა აუზები  2 438 166 აშშ  დოლარი

რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის სოფლის განვითარება - ფაზა II (RDRL)

შვეიცარიის 

განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო

თებერვალი 2012

ოქტომბერი 2013

ამბროლაური და ონი

2 500 000 აშშ დოლარი        

შიდა ქართლში სამუშაო ადგილების შექმნა მცირე საწარმოების განვითარების გზით (JCED)

UNHCR

იანვარი 2011

აგვისტო 2011

შიდა ქართლი

362 688.40 ლარი

ქალთა შესაძლებლობების გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის მშენებლობისთვის

ევროკავშირი (EU) და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა (ADC)

თებერვალი 2010

ივნისი 2013

სამხრეთ კავკასიის ყველა ქვეყანა

1 319 988 ევრო

საზოგადოებრივი განვითარების ინიციატივა (CDI)

CIP/BP

თებერვალი 2010

იანვარი 2012

ბორჯომი, ახალციხე, ადიგენი, მარნეული, თეთრიწყარო,წალკა

2 098 761 აშშ დოლარი

კონფლიქტების არეალში მცხოვრები სოფლის მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება (ERLA)

UNHCR

იანვარი 2010

ოქტომბერი 2010

შიდა ქართლი

312 000 აშშ დოლარი

საქართველოში დევნილთა მასპინძელი თემებისათვის სასმელად ვარგის წყლის ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფა (EAPW)

ჰოვარდ . ბაფეტის

ფონდი

ოქტომბერი 2009

მარტი 2010

შიდა ქართლი

248 521 აშშ დოლარი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტაბილიზაცია და ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრაცია (SIIMS)

ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ივლისი 2009

თებერვალი 2014

შიდა ქართლი და ქვემო ქართლი, საქართველო

3.2 მილიონი აშშ დოლარი

სოფლის განვითარება რაჭა-ლეჩხუმში (RDRL)

შვეიცარიის განვითარებისა 

და თანამშრომლობის

 სააგენტო (SDC)

ივლისი 2009

ნოემბერი 2011

ამბროლაური, ონი, ცაგერი, ლენტეხი

3 მილიონი შვეიცარიული ფრანკი

საქართველოს და სომხეთის მოსაზღვრე რეგიონებში სიღარიბის დაძლევა და ნდობის აღდგენა სოფლად მდგრადი განვითარების საკითხებში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების გზით (STAGE II)

ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა (ADC)

მაისი 2009

ოქტომბერი 2011

სამცხე-ჯავახეთი და ქვემო ქართლი (საქართველო) და ლორე, ტავუში და შირაქი (სომხეთი)

463 980 ევრო

რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონში სათემო ინიციატივების ხელშეწყობისა და სიღარიბის შემცირების პროექტი (COMBI)

ევროკავშირი (EU) და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა (ADC)

მარტი 2009

სექტემბერი 2011

ცაგერი და ლენტეხი

499 831.78 ევრო


ფერმერები და ბაზარი (FtM)

BP

მარტი 2008

მარტი 2011

ახალციხე, ბორჯომი, ადიგენი, წალკა, მარნეული, გარდაბანი, თეთრიწყარო

496 709 აშშ დოლარი

ინვესტირება სუფსის ტერმინალის გარშემო განლაგებულ სკოლებში (ISAST)

BP

თებერვალი 2007

სექტემბერი 2008

ლანჩხუთის რაიონი

300,000 აშშ დოლარი

საზოგადოებრივი ინვესტირების პროგრამა (CIP 2)

BP

აგვისტო 2006

იანვარი 2010

ახალციხე, ბორჯომი, ადიგენი, წალკა, მარნეული, გარდაბანი, თეთრიწყარო

3 849 316 აშშ დოლარი
სოფლის ასოციაციების როლის გაძლიერება საქართველოს დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში (STAGE)

ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა (ADC)

ნოემბერი 2006

აპრილი 2009

ბორჯომი, ახალციხე, ასპინძა, ადიგენი, გარდაბანი, მარნეული, თეთრიწყარო, წალკა

352, 602 აშშ დოლარი

კონფლიქტის პრევენცია ახალგაზრდებში გარემოს მცოდნეობის ამაღლების საშუალებით (COPE)

BP/ADA

მაისი 2006

ივნისი 2007

ბორჯომი, ახალციხე, ადიგენი, წალკა

119 193 აშშ დოლარი

მდგრადი განვითარებისა და რეგიონალური დაგეგმარების პროექტი (SLAR)

DFID

ნოემბერი 2005

მარტი 2009

ადიგენი, ასპინძა, ახალციხე, ბორჯომი, ახალქალაქი, ნინოწმინდა

4 472 638 აშშ დოლარი

ეკოლოგიურად უსაფრთხო მეცხოველეობის პროექტი (ELF)

BP

იანვარი 2005

დეკემბერი 2006

ბორჯომი, ახალციხე, ადიგენი

400 000 აშშ დოლარი

გურიის მოზარდთა ჯანდაცვის პროექტი (GAHP)

CARE/USAID

მაისი 2004

აპრილი 2007

ოზურგეთის რაიონი

606 290 აშშ დოლარი

თანამშრომლობა ჯანდაცვის სისტემების გარდაქმნისათვის (CoReform)

USAID

ოქტომბერი 2004

სექტემბერი 2009

საქართველო

798 891 აშშ დოლარი

გაუმჯობესებული სკოლების პროექტი (ISP)

BP

აგვისტო 2004

აგვისტო 2006

ახალციხე, წალკა, ბაკურიანი

905 000 აშშ დოლარი

საზოგადოებრივი ინვესტირების პროგრამა-დასავლეთი (CIP-W)

BP

აპრილი 2003

მარტი 2006

წალკა, ბორჯომი, ახალციხე, ადიგენი

2, 500, 000 აშშ დოლარი

ადიგენისა და მიმდებარე რაიონების მდგრადი განვითარების პროექტი (SLAAR)

DFID

აპრილი 2002

ივნისი 2005

ადიგენი, ახალციხე, ასპინძა

 1 873 094 აშშ დოლარი

დასავლეთ საქართველოს სათემო მობილიზაციის პროექტი (W-GCMI)

USAID

ოქტომბერი 2000

სექტემბერი 2004

აჭარა, გურია, იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი.

10 296 486 აშშ დოლარი