საგრანტო პროგრამა ადგილობრივი სოცილაური და ეკონომიკური ინიციატივების მხარდასაჭერად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში
24/05/2016 1115 ნახვა

პროექტი „სოფლის თანმონაწილეობითი  განვითარება  საქართველოში“ ხორციელდება ევროპის სამეზობლო  პროგრამის  სოფლისა და  სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის  (ENPARD)  მხარდაჭერით  და მიზნად  ისახავს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში   სიღარიბის შემცირებას, დასაქმების მაჩვენებლების  გაზრდასა  და საცხოვრებელი  პირობების გაუმჯობე სებას, ადგილობრივ განვითარებაში მონაწილეობის და  თანამშრომლობის ისეთი მოდელის შემოღებით , რომელიც  ევროპულ გამოცდილებაზე  იქნება  დამყარებული .

 

ჩამოსატვირთი ფაილები:


საგრანტო სახელმძღვანელო 


საგრანტო იდეის განაცხადის ფორმა


ხშორად დასმული კითხვები


ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიული პრიორიტეტები