სიახლეები
პუბლიკაციები
პოლიტიკის დოკუმენტი - გამოწვევები და პერსპექტივები მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვისბიზნესებისთვის, განსაკუთრებით კი ქალთა ბიზნესებისთვისბიზნესებისთვის, COVID-19-ისა და პოსტ COVID-19-ის პერიოდში
ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის კლინიკური მართვა
საინფორმაციო ბროშურა კოვიდ-19 ვირუსის პრევენციისთვის
გალერეა