ბროშურა პროექტის შესახებ-სოფლის თანამონაწილეობითი განვითარება
24/01/2017 0 ნახვა

ქეა საერთაშორისო კავკასიაში წარმოდგიდგენთ ბროშურას გაანხლებული ინფორმაციით პროექტის ”სოფლის თანამონაწილეობითი განვითარება ლაგოდეხში” შესახებ.

საპილოტე პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მეირ დაფინანსებული ენპარდის (ევროკავშირის სამეზობლო პროგრამა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის) ფარგლებში. ქეა საერთაშორისო კავკასიაში პროექტს ლაგოდეხში 2015 წლის ივნისიდან ახორციელებს.

დაწყების დღიდან, პროექტი წარმატებით მიმდინარეობს ლაგოდეხში და გამოციდლებას სხვა მუნიციპალიტეტებსაც უზიარებს.

განახლებულ ბროშურაში იხილავთ ინფორმაციას პროექტის ძირითადი ასპექტების, ღონსიძებებისა და რამდენიმე დაფინანსებული პროექტის შესახებ.

 

 

გადმოტვირთეთ ბროშურა ინგლისურ ენაზე