კონფლიქტების არეალში მცხოვრები სოფლის მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება (ERLA)
23/05/2018 0 ნახვა

 

 

 

 

 

 

 

დონორი: UNHCR

ბიუჯეტი: 312 000 აშშდოლარი

დაწყების და დასრულების თარიღი:
იანვარი 2010-ოქტომბერი 2010

გეოგრაფიული არეალი: შიდა ქართლიკონფლიქტების არეალში მცხოვრები სოფლის მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება (ERLA)