საქართველოს მდინარის აუზებში ინტეგრირებული ბუნებრივი რესურსების მართვა (INRMW)
28/05/2018 0 ნახვა

 

 

 

 

 

 

 

დონორი: ამერიკის შეერთებული  შტატების საერთაშორისო  განვითარების სააგენტო

ბიუჯეტი:  2 438 166 აშშ  დოლარი

დაწყების და დასრულების თარიღი: ოქტომბერი 2010-ოქტომბერი 2014

გეოგრაფიული არეალი: რიონის (დასავლეთ საქართველო) და ალაზანი-იორის (აღმოსავლეთ საქართველო) მდინარეთა აუზებისაქართველოს მდინარის აუზებში ინტეგრირებული ბუნებრივი რესურსების მართვა (INRMW)