რას ვაკეთებთ?

ქეა საერთაშორისო კავკასიაში სიღარიბისა და უსამართლობის შემცირებას ისახავს მიზნად, რა ღარიბ მოსახლეობას დამოუკიდებელი და ღირსეული ცხოვრების საშუალებას მისცემს. ჩვენი ძირითადი სამიზნე ჯგუფია სიღარიბის ზღვარზე ან ზღვარს ქვემოთ მყოფი სოფლად მცხოვრები მოსახლეობა. დასახული მიზნის მისაღწევად, ქეა ოთხი მიმართულებით  მუშაობს

სრულად

 

როგორ ვაკეთებთ?

ქეა საერთაშორისომ  კავკასიაში შეიმუშავა ოთხი ინოვაციური სტრატეგია, რომლებიც სიღარიბისა და  სოციალური უსამართლობის აღმოფხვრას ემსახურება

 

სრულად

 

რატომ ვაკეთებთ?

ეკონომიკური, სოციალური თუ პოლიტიკური ხასიათის უსამართლობა ხშირად ხდება გარიყვის, მარგინალიზაციისა და სიღარიბის მიზეზი სამხრეთ კავკასიაში მცხოვრები მოსახლეობისთვის. ქეა საერთაშორისო კავკასიაში ეძებს უსამართლობის გადაჭრის გზებს, რომლებიც ადგილობრივი მოსახლების ინიციატივებს ეყრდნობა.

სრულად