სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა (ENPARD საქართველო)-თანამშრომლობა საქართველოში სოფლის აღორძინებისთვის
04/06/2018 0 ნახვა

 

 

 

 

 

 

 

დონორი: ევროკომისია

ბიუჯეტი: 4 095 315 ევრო

დაწყების და დასრულების თარიღი: იანვარი 2014 - დეკემბერი 2017

გეოგრაფიული არეალი: სამეგრელო, გურია, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

 

ENPARD საქართველო-თანამშრომლობა საქართველოში სოფლის აღორძინებისთვის

 

ინფოგრაფიკა პროექტის მთავარი მიღწევების და შედეგების შესახებ: 

 

პროექტის პუბლიკაციები:                                                          

ENPARD blog series (ENG)                                                                           

ENPARD blog series (GEO)                                                                           

                                                                                                                 

AGRindex publication series (ENG)                                                               

AGRindex publication series (GEO)                                                                

                                                                                                                  

Honey infographics-production, prices, trade (GEO)                                        

Peach Nectarine-production, prices, trade (GEO)                                             

Potato-production, prices, trade (GEO)                                                           

Tomato & Cucumber-production, prices, trade (GEO)                                       

Wheat-production, prices, trade (GEO)                                                           

                                                                                                                   

Annual cooperative survey results                                                                  

                                                                                                                   

The Georgian Trout Sector: A value chain analysis (ENG)                                 

The Georgian Trout Sector: A value chain analysis (GEO)

The Georgian Tea Sector: A value chain analysis (ENG)

The Georgian Tea Sector: A value chain analysis (GEO)


Strawberry Market research, Case study: cooperative Shamatia


Access to Finance for Agricultural Cooperatives


Tea Cooperatives' Round Table Discussion

Stakeholders' Forum on the Trout Sector

Stakeholders' Forum on the Tea sector


Strawberry infographics-production, prices, trade (GEO)

Nut inforgraphics-production, prices, trade (GEO)

Dairy infograpohics-production, prices, trade (GEO)


Agriculture and Rural Development in Western Georgia-A baseline Assessment

Agriculture and Rural Development in Georgia-Insights from four baseline studies (ENG)

Agriculture and Rural development in Georgia-Insights from four baseline studies (GEO)


CRP Baseline Survey Questionnaire (ENG-GEO)

CRP Baseline Survey Show Cards (ENG-GEO)

 

 


ტექნოლოგიური რუკები ქართულად:


რეჰანის მოყვანა

მეფუტკრეობა

კიტრის წარმოება

თივის წარმოება

თხილის წარმოების ტექნოლოგია

კალმახა სოკოს წარმოება

ბოცვრის ხორცის წარმოება

სათბურის ვარდი

მარწყვის წარმოება

ჩაის პლანტაციების აღდგენა-რეაბილიტაცია

პომიდვრის მოყვანის ტექნოლოგია

მთავარი ბიოტექნოლოგიური პროცესები მეკალმახეობაში

ვაზის მავნებელ დაავადებებისა და სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლის სისტემა რაჭა-ლეჩხუმსა და გურიაში

თავთავიანი პურეულის წარმოება დასავლეთ საქართველოს ჭარბტენიან ზონაში

მავნე ორგანიზმების მასობრივი გავრცელების პრობლემები